AI Computer

Hỗ trợ trực tuyến
Camera IMX219-77 IR dành cho Jetson Nano

Camera hồng ngoại dành riêng cho Jetson nano Developer Kit.

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn GTGT.

Camera IMX219-77 dành cho Jetson Nano

Camera dành riêng cho Jetson nano Developer Kit.

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn GTGT.

HOT
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit, Small AI Computer

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT