Vỏ hộp Raspberry Pi (SP01)

Vỏ hộp lắp đặt đơn giản. 

Dùng được cho cả Raspberry Pi 3 Model B và Raspberry Pi 3 Model B+