NVIDIA Jetson Xavier

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit, Deploy AI-Powered Autonomous Machines at Scale

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Bộ sản phẩm được bảo hành 06 tháng.