Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm

Hỗ trợ trực tuyến
Analog LM35 Cảm Biến Nhiệt Độ Cho Arduino

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 3 tháng

HOT
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm của đất không dây SenseCAP - LoRaWAN AS923 MHz

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Seeedstudio

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

HOT
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm của đất - chuẩn công nghiệp MODBUS-RTU RS485

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ seeedstudio

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

HOT
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT10 - DFRobot

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 3 tháng

HOT
Cảm biến độ ẩm đất điện dung - Analog

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 3 tháng

Cảm biến nhiệt độ đầu đo không thấm nước

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kĩ thuật trong suất quá trình sử dụng

Xuất hoá đơn GTGT

 

Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc 0-3V

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kĩ thuật trong suất quá trình sử dụng

Xuất hoá đơn GTGT

HOT
Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc

Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc MLX90614 giải pháp cho mùa Covid19

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân , đơn vị có nhu cầu

Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22

Sản phẩm khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

 

Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu