Raspberry Pi Zero W

Hỗ trợ trực tuyến
Game HAT cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu.

 

 

Bộ sản phẩm Raspberry Pi Zero W - Cơ bản A

Bộ sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Bảo hành 6 tháng

 

HOT
Raspberry Pi Zero W

1GHz, single-core CPU, 512MB RAM

Hỗ trợ kết nối wifi và bluetooth 4.1 

Sản phẩm bảo hành 6 tháng 

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sử dụng

 

 

HOT
Bộ Raspberry Pi Zero W cơ bản

Bộ sản phẩm chính hãng từ Waveshare.

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng bộ sản phẩm.

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu