Module Cảm biến

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
Module quét mã vạch đầu đọc 1D/2D

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng 

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Cảm biến theo dõi nhịp tim

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

 

 

HOT
Cảm biến đo độ đục chất lỏng

Sản xuất nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
Cảm biến đo độ dẫn điện dung dịch( K=10)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
Cảm biến đo áp suất chất lỏng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
Cảm biến đo pH

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu.

 

 

HOT
Cảm biến TDS đo tổng chất rắn hòa tan

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng,đơn vị có nhu cầu

 

 

 

HOT
Cảm biến đo dòng xoay chiều không tiếp xúc

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
Cảm biến DO đo lượng Oxy hòa tan

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 03 tháng 

Cảm biến nhiệt độ đầu đo không thấm nước

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kĩ thuật trong suất quá trình sử dụng

Xuất hoá đơn GTGT

 

Cảm biến khí CO2 tương tự dành cho Arduino

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kĩ thuật trong suất quá trình sử dụng

Xuất hoá đơn GTGT

Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc 0-3V

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kĩ thuật trong suất quá trình sử dụng

Xuất hoá đơn GTGT