Nguồn và dây kết nối cho Raspberry Pi 4

Hỗ trợ trực tuyến
Nguồn 5V - 3A dành cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

Đầu chuyển đổi micro HDMI to HDMI - WAVESHARE dành cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

Power Management HAT cho Raspberry Pi with Embedded Arduino MCU and RTC

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare.

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn VAT cho quý khách hàng, đơn vị có nhu cầu.

Nguồn TypeC 5.1V-3A dành cho Raspberry Pi 4 - Okdo

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Okdo

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Là phiên bản nguồn 5.1V-3A TypeC dành cho Raspberry Pi 4

Nguồn TypeC 5V-3A dành cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Là phiên bản nguồn 5V-3A TypeC dành cho Raspberry Pi 4

Đầu chuyển microUSB to USB typeC chính thức dành cho Raspberry Pi 4

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Tương thích với Raspberry Pi 4

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
Cable chuyển microHDMI to HDMI - UGREEN - 1.5m - cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ UGREEN 

Tương thích với Raspberry Pi 4

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT.

 

HOT
Cable chuyển microHDMI to VGA - UGREEN - cho Raspberry Pi 4

Hàng nhập khẩu chính hãng từ UGREEN

Tương thích với Raspberry Pi 4

Hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
Cable chuyển microHDMI-HDMI chính hãng dành cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ RaspberryPi(UK)

Hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình sử dụng

Tương thích với Raspberry Pi 4

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
Nguồn chính hãng 5.1V - 3A type C cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Là phiên bản nguồn chính thức dành cho Raspberry Pi 4

Kết nối qua cổng USB type C

Có 2 phiên bản lựa chọn : Màu trắng và Màu đen

Xuất hóa đơn GTGT

Nguồn AC/DC Adapter 5V/3A cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Bảo hành 6 tháng

Sử dụng cho các phiên bản Raspberry Pi 

Xuất hóa đơn VAT