Compute Module

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
Board mở rộng Raspberry Pi Compute Module CM3 / CM3+(with Case) chuẩn công nghiệp tích hợp 4G và POE

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Tương thích với các dòng Raspberry Pi Compute Module CM3 / CM3+.

Hỗ trợ kết nối wifi, 4G và PoE

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng.

HOT
Binocular Stereo Vision Expansion Board For Raspberry Pi Compute Module, Small Size

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng 

HOT
Camera stereo IMX219-83, Module camera đôi 8MP, Depth Vision

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

HOT
Board mở rộng và vỏ hộp cho Raspberry Pi Compute Module

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

 

 

 

Raspberry Pi Compute Module 3+ 32GB

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

Raspberry Pi Compute Module 3 Accessory Pack Type A (no CM3)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

Raspberry Pi Compute Module 3

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

Raspberry Pi Compute Module 3+ 8GB

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT