Raspberry Pi Pico

Hỗ trợ trực tuyến

Raspberry Pi Pico, a Low-Cost, High-Performance Microcontroller Board with Flexible Digital Interfaces

The new flexible $4 microcontroller board from Raspberry Pi

Raspberry Pi Pico is a tiny, fast, and versatile board built using RP2040, a brand new microcontroller chip designed by Raspberry Pi in the UK.

SIM868 GSM/GPRS/GNSS Module cho Raspberry Pi Pico

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Whaveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

2.8inch Touch Display Module for Raspberry Pi Pico

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

HOT
Raspberry Pi Pico

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi UK

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 01 tháng.