Jetson Nano Module

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
NVIDIA Jetson Nano Module, Small AI SOM, with 16GB EMMC

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.