NVIDIA Jetson Orin NX

Hỗ trợ trực tuyến
NVIDIA Jetson Orin NX AI Development Module, System-on-Module, NANO Size

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Bản nâng cấp mạnh mẽ từ Jetson NX Xavier

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng