Module cho Raspberry Pi

Hỗ trợ trực tuyến
Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc sử dụng hồng ngoại

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân , đơn vị có nhu cầu

Bộ chuyển đổi UART TTL sang Ethernet

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

Giao tiếp nhanh, thuận lợi giữa UART TTL với Ethernet

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân , đơn vị có nhu cầu

Bộ chuyển đổi RS232/RS485 công nghiệp sang Ethernet

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

Giao tiếp nhanh, thuận lợi giữa RS232/RS485 với Ethernet

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân , đơn vị có nhu cầu

HOT
Bộ chuyển đổi USB to RS485 công nghiệp

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

Thuận tiện kết nối cổng USB máy tính test mạng RS485

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân , đơn vị có nhu cầu

HOT
Module RS485 CAN HAT dành cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Power Management HAT cho Raspberry Pi with Embedded Arduino MCU and RTC

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare.

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn VAT cho quý khách hàng, đơn vị có nhu cầu.

PN532 NFC HAT cho Raspberry Pi, I2C / SPI / UART

Dựa trên PN532 hoạt động trong dải tần 13,56 MHz

Hỗ trợ ba giao diện truyền thông: I2C, SPI và UART.

Hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng

Module thời gian thực dành cho Raspberry Pi - RTC (DS1307)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước.

Hỗ trợ kĩ thuật trong suốt quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Module thời gian thực độ chính xác cao dành cho Raspberry Pi - RTC (DS3231)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng.

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.