NVIDIA Jetson Xavier NX Module

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
NVIDIA Jetson Xavier NX, Small AI Supercomputer for Edge Computing, with 16GB EMMC

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.