NVIDIA Jetson Xavier NX

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
NVIDIA Jetson Xavier NX, Small AI Supercomputer for Edge Computing, with 16GB EMMC

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

 

HOT
NVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng NVIDIA

Sản phẩm đã có mặt tại MLAB

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng