Module giao tiếp & chuyển đổi

Hỗ trợ trực tuyến
Bộ chuyển đổi UART TTL sang Ethernet

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

Giao tiếp nhanh, thuận lợi giữa UART TTL với Ethernet

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân , đơn vị có nhu cầu

Bộ chuyển đổi RS232/RS485 công nghiệp sang Ethernet

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

Giao tiếp nhanh, thuận lợi giữa RS232/RS485 với Ethernet

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân , đơn vị có nhu cầu

HOT
Bộ chuyển đổi USB to RS485 công nghiệp

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

Thuận tiện kết nối cổng USB máy tính test mạng RS485

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân , đơn vị có nhu cầu

HOT
Module RS485 CAN HAT dành cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Power Management HAT cho Raspberry Pi with Embedded Arduino MCU and RTC

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare.

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn VAT cho quý khách hàng, đơn vị có nhu cầu.

HOT
Ethernet - USB HUB HAT dành cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
HUB HAT 4 cổng USB dành cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
UPS HAT cho Raspberry Pi ( Chưa bao gồm Pin)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn GTGT

 

HOT
Power over Ethernet (PoE) cho Raspberry Pi 3 Model B+ và thiết bị mạng PoE 802.3af

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Li-ion Battery HAT Waveshare cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Card âm thanh Hi-Fi WM8960 Waveshare cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Tích hợp micro hỗ trợ thu âm 2 kênh trái, phải

Xuất âm thanh ra loa trực tiếp hoặc jack 3.5mm

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Adapter Board ARPI600 cho Arduino và Raspberry Pi

Hàng nhập khẩu chính hãng từ Waveshare 

Thuận tiện cho việc kết nối Raspberry Pi với Arduino Shield, module XBee, 

Hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình sử dụng