Robot cho Raspberry Pi

Hỗ trợ trực tuyến
Khung xe Robot AlphaBot1 mô hình cơ bản dành cho Arduino và Raspberry Pi

Bộ sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

HOT
Động cơ Servo MG996R

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

 

HOT
Động cơ Servo SG90

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị cá nhân có nhu cầu

 

HOT
Động cơ Servo MG90S

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

HOT
PiRacer Pro AI Kit DonkeyCar, High Speed AI Racing Robot dành cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Bộ sản phẩm chưa bao gồm Raspberry Pi 4PIN sạc 18650

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

HOT
PIPPY - Open Source Bionic Dog-Like Robot dành cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Bộ sản phẩm chưa bao gồm Raspberry Pi 4 Pin Sạc 18650

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng.

Robot TurtleBot 3 Burger [US]

Sản phẩm được nhập chính hãng Robotis.us

Hỗ trợ kĩ thuật suốt quá trình sử dụng

HOT
Pan-Tilt HAT - Cánh tay robot 2 bậc tự do có giá đỡ camera dành cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Sản phẩm không bao gồm Raspberry Pi và RPI Camera

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
HUSKYLENS - An Easy-to-use AI Machine Vision Sensor

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot 

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu 

HOT
AlphaBot2 dành cho Raspberry Pi

Bộ sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn GTGT.

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng.

Module cảm biến siêu âm HY-SRF05

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

AlphaBot dành cho Raspberry Pi

Bộ sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Bảo hành 6 tháng

Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu