Phụ kiện Compute Module

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
Camera stereo IMX219-83, Module camera đôi 8MP, Depth Vision

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

HOT
Board mở rộng và vỏ hộp cho Raspberry Pi Compute Module

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare
Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu