Raspberry Pi 3 Model B

Hỗ trợ trực tuyến
- 4%
Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 Model B Super

Toàn bộ sản phẩm thuộc bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 Model B Super đều được nhập khẩu chính hãng 

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho quý khách hàng, đơn vị có nhu cầu 

- 4%
Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 Model B Pro

Toàn bộ sản phẩm thuộc bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 Model B Pro đều được nhập khẩu chính hãng 

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho quý khách hàng, đơn vị có nhu cầu 

 

- 1%
Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 nâng cao 2

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

Game HAT cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu.

 

 

- 4%
Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 nâng cao 1

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 cơ bản 2

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 cơ bản 1

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
Raspberry Pi 3 Model B (UK / Japan)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng 

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu