Raspberry Pi 3 Model B+

Hỗ trợ trực tuyến
Game HAT cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu.

 

 

Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 Model B+ ĐẶC BIỆT

Raspberry Pi 3 Model B+ sẽ tạm hết hàng dự kiến đến 03/2020.

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 Model B+ Cơ bản 2

Raspberry Pi 3 Model B+ sẽ tạm hết hàng dự kiến đến 03/2020.

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 B+ cơ bản 1

Raspberry Pi 3 Model B+ sẽ tạm hết hàng dự kiến đến 03/2020.

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Combo Raspberry Pi 3 Model B+ SỐ 2

Raspberry Pi 3 Model B+ sẽ tạm hết hàng dự kiến đến 03/2020.

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Combo Raspberry Pi 3 Model B+ SỐ 1

Raspberry Pi 3 Model B+ sẽ tạm hết hàng dự kiến đến 03/2020. 

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 Model B+ Starter Kit

Raspberry Pi 3 Model B+ sẽ tạm hết hàng dự kiến đến 03/2020. 

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Bộ sản phẩm Raspberry Pi 3 Model B+ ONE HEART

Raspberry Pi 3 Model B+ sẽ tạm hết hàng dự kiến đến 03/2020. 

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
Raspberry Pi 3 Model B+

Raspberry Pi 3 Model B+ sẽ tạm hết hàng dự kiến đến 03/2020

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu