Robot dành cho Jetson Nano

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
JetRacer Pro AI Kit, High Speed AI Racing Robot dành cho NVIDIA Jetson Nano

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Sản phẩm chưa bao gồm NVIDIA Jetson Nano Dev KIT Pin Sạc 18650

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

HOT
Robot AI JetBot dành cho NVIDIA Jetson Nano Developer Kit

Sản phẩm chưa bao gồm NVIDIA Jetson Nano Dev Kit

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng.