Module GSM/GPRS/GPS

Hỗ trợ trực tuyến
- 16%
RPI SIM800C Shield (dùng cho Raspberry Pi)
  • Sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại MLAB
  • Bảo hành 12 tháng
  • Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng
  • Xuất hóa đơn GTGT
- 15%
RPI SIM808 GSM/GPS SHIELD (Module GSM/GPS dùng cho Raspberry Pi)
  • Sản phẩm thiết kế và sản xuất tại MLAB
  • Bảo hành 12 tháng
  • Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng
  • Xuất hóa đơn GTGT
- 9%
RPI SIM800A Shield (dùng cho Raspberry Pi)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Bảo hành 12 tháng

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT