LCD1602A-GY 5V

LCD1602A-GY 5V

  • NH_00182
60,000

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Mô tả

LCD 16x2 là màn hình Text LCD, hiển thị 2 dòng, mỗi dòng 16 cột tương ứng với 16 ký tự. Đây là loại màn hình được dùng khá phổ biến nhờ sử dụng đơn giản và độ bền cao. Thích hợp làm dự án có yêu cầu màn hình hiển thị nhiều ký tự trong công nghiệp hay dân dụng.

 

Thông số kỹ thuật

+ Điện áp hoạt động: 5V

+ Màn hình (16x2) có thể hiển thị 2 dòng x 16 ký tự

+ Chế độ giao tiếp: song song 4 dây hay song song 8 dây

Sơ đồ chân

 

TTTênChức năng
1VSSPower supply ground
2VDD+5V supply
3VOContrast adjustment voltage
4RS

Register Relect

High: Data mode

Low: Instruction mode

5R/W

Read/Write data

High: Read data from LCD

Low : Write data to LCD

6EEnable Pulse
7D0Data bit 0
8D1Data bit 1
9D2Data bit 2
10D3Data bit 3
11D4Data bit 4
12D5Data bit 5
13D6Data bit 6
14D7Data bit 7
15AAnode of backlight Led
16KCathode of backlight Led

Bình luận