Home Assistant DIY

Hỗ trợ trực tuyến
Google AIY Voice Kit

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước.

Bộ công cụ nhận diện giọng nói

Kết nối với Google Assistant

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

 

- 6%
Bộ sản phẩm Google Home DIY 2 ( Đã cài đặt sẵn Google Assistant)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

- 6%
Bộ sản phẩm Google Home DIY 1

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Bộ sản phẩm Google Home DIY 1

2,200,000 ₫

2,350,000 ₫