Module cho Raspberry Pi

Hỗ trợ trực tuyến
Module thời gian thực dành cho Raspberry Pi - RTC (DS1307)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước.

Hỗ trợ kĩ thuật trong suốt quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Module thời gian thực độ chính xác cao dành cho Raspberry Pi - RTC (DS3231)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng.

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

HOT
Ethernet - USB HUB HAT dành cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
HUB HAT 4 cổng USB dành cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
AlphaBot2 dành cho Raspberry Pi

Bộ sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn GTGT.

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng.

HOT
UPS HAT cho Raspberry Pi ( Chưa bao gồm Pin)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn GTGT

 

Cảm biến siêu âm chống nước (Ver2.0 -  Maximum 6m)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

Module thời gian thực - PCF8563

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT

Module dò đường Tracker Sensor, Infrared Line Tracking

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

RPLIDAR A1M8 - 360 Degree Laser Scanner Development Kit

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT