Nguồn và dây kết nối cho Raspberry Pi 4

Hỗ trợ trực tuyến
Nguồn TypeC 5V-3A dành cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Là phiên bản nguồn 5V-3A TypeC dành cho Raspberry Pi 4

Đầu chuyển microUSB to USB typeC chính thức dành cho Raspberry Pi 4

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Tương thích với Raspberry Pi 4

Xuất hóa đơn GTGT

Đầu chuyển đổi micro HDMI to HDMI - UGREEN dành cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ UGREEN

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
Cable chuyển microHDMI to HDMI - UGREEN - 1.5m - cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ UGREEN 

Tương thích với Raspberry Pi 4

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT.

 

HOT
Cable chuyển microHDMI to VGA - UGREEN - cho Raspberry Pi 4

Hàng nhập khẩu chính hãng từ UGREEN

Tương thích với Raspberry Pi 4

Hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
Cable chuyển microHDMI-HDMI chính hãng dành cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ RaspberryPi(UK)

Hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình sử dụng

Tương thích với Raspberry Pi 4

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
Đầu chuyển microUSB to USB type C UGREEN dành cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ UGREEN

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Tương thích với Raspberry Pi 4

Xuất hóa đơn GTGT

HOT
Nguồn chính hãng 5.1V - 3A type C cho Raspberry Pi 4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Là phiên bản nguồn chính thức dành cho Raspberry Pi 4

Kết nối qua cổng USB type C

Có 2 phiên bản lựa chọn : Màu trắng và Màu đen

Xuất hóa đơn GTGT

Nguồn AC/DC Adapter 5V/3A cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Bảo hành 6 tháng

Sử dụng cho các phiên bản Raspberry Pi 

Xuất hóa đơn VAT