Bộ chuyển đổi UART TTL sang Ethernet

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Waveshare

Giao tiếp nhanh, thuận lợi giữa UART TTL với Ethernet

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân , đơn vị có nhu cầu

PN532 NFC HAT cho Raspberry Pi, I2C / SPI / UART

Dựa trên PN532 hoạt động trong dải tần 13,56 MHz

Hỗ trợ ba giao diện truyền thông: I2C, SPI và UART.

Hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng

GPIO UART Shield (Sử dụng cho Raspberry Pi)

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Giúp Raspberry Pi giao tiếp theo chuyển RS232, SPI, I2C

Có led hỗ trợ thu hồng ngoại